BIZ N .DIP hödürleýäris

 • Gün köçesiniň çyrasy
 • Polýus
 • LED köçe çyrasy
 • Bag çyrasy
 • Suw çyrasy
 • 40000 m2

  40000㎡ akylly önümçilik bazasy

 • 300000

  000yllyk önümçilik kuwwaty 300000 toplum gün köçe lampalary

 • Iň ýokary dereje

  Gün köçe çyra önümleriniň satuw mukdary ilkinji onluga girýär

 • 1700000

  Çyralaryň jemlenen sany 1700000

 • 14

  14 daşky görnüş patenti

 • 11

  11 peýdaly model patenti

 • 2

  2 oýlap tapyş patenti

Biz hakda

2008-nji ýylda esaslandyrylan we Jiangsu welaýatynyň Gaouou şäherindäki köçe çyralaryny öndürýän bazanyň akylly senagat parkynda ýerleşýän “Zangzhou Tianxiang Road Lamp Equipment Co., Ltd.” köçe çyralaryny öndürmäge gönükdirilen önümçilige gönükdirilen kärhana.Häzirki wagtda bu pudakda iň kämil we ösen sanly önümçilik liniýasy bar.Zawod şu wagta çenli önümçilik kuwwaty, bahasy, hiline gözegçilik, kär we beýleki bäsdeşlik ukyplylygy boýunça pudakda öňdäki hatarda durýar, 1700000-den gowrak çyra, Afrikada we Günorta-Gündogar Aziýada, köp ýurtda Günorta Amerika we beýleki sebitler uly bazar paýyny eýeleýär we köp sanly taslama we in engineeringenerçilik kompaniýalary üçin içerde we daşary ýurtlarda önüm öndürijisi bolýar.

KOPRAK OKA
Tianxiang

önümleri

Köçe çyralaryny öndürmäge gönükdirilen önümçilige gönükdirilen kärhana.

ÖNÜMLER

Köçe çyralaryny öndürmäge gönükdirilen önümçilige gönükdirilen kärhana.

HABARLAR

“Tianxiang Road Lamp Equipment Co., Ltd.”